• Обучение на 07 Февруари 2023 г. – гост лектор Десислава Калудова

  Новата Многостранна конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, в сила за България от 1 януари 2023…

  240.00лв.

  Новата Многостранна конвенция за прилагане на мерки, свързани с данъчните спогодби, за предотвратяване свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, в сила за България от 1 януари 2023 г.Практически аспекти свързани с (не)облагането с данък, удържан при източника на доходите от авторски и лицензионни възнаграждения и данъчно третиране на тези доходи по СИДДО. Практически аспекти свързани с (не)облагането с данък, удържан при източника на доходите възнаграждения за технически услуги и данъчно третиране на тези доходи по СИДДО.

  Заяви участие
 • Обучение на 15 – 16 Март 2023 г.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурително законодателство през 2023 г. (ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряване, ДОПК).

  420.00лв.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурително законодателство през 2023 г. (ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряване, ДОПК).

  Заяви участие
 • Обучение на 15 – 16 Февруари 2023 г.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурително законодателство през 2023 г. (ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряване, ДОПК).

  420.00лв.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурително законодателство през 2023 г. (ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряване, ДОПК).

  Заяви участие
 • Обучение на 24 – 25 Януари 2023 г.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурително законодателство през 2023 г. (ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряване, ДОПК).

  420.00лв.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурително законодателство през 2023 г. (ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряване, ДОПК).

  Заяви участие
 • Обучение на 17 – 18 Януари 2023 г.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурително законодателство през 2023 г. (ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряване, ДОПК).

  420.00лв.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурително законодателство през 2023 г. (ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряване, ДОПК).

  Заяви участие
 • Обучение на 19 – 20 Декември 2022 г.

  Практически акценти в облагането по ЗКПО, счетоводното законодателство, ЗДДС, ЗДДФЛ, осигуряване, ДОПК през 2022 г. Годишно данъчно приключване на 2022 г.

  420.00лв.

  Практически акценти в облагането по ЗКПО, счетоводното законодателство, ЗДДС, ЗДДФЛ, осигуряване, ДОПК през 2022 г. Годишно данъчно приключване на 2022 г.

  Заяви участие
 • Обучение на 01 – 02 Декември 2022 г.

  Практически акценти в облагането по ЗКПО, счетоводното законодателство, ЗДДС, ЗДДФЛ, осигуряване, ДОПК през 2022 г. Годишно данъчно приключване на 2022 г.

  420.00лв.

  Практически акценти в облагането по ЗКПО, счетоводното законодателство, ЗДДС, ЗДДФЛ, осигуряване, ДОПК през 2022 г. Годишно данъчно приключване на 2022 г.

  Заяви участие
 • Обучение на 10 – 11 Ноември 2022 г.

  Практически акценти в облагането по ЗКПО, счетоводното законодателство, ЗДДС, ЗДДФЛ, осигуряване, ДОПК през 2022 г. Годишно данъчно приключване на 2022 г.

  420.00лв.

  Практически акценти в облагането по ЗКПО, счетоводното законодателство, ЗДДС, ЗДДФЛ, осигуряване, ДОПК през 2022 г. Годишно данъчно приключване на 2022 г.

  Заяви участие
 • Обучение на 22 – 23 Март 2022 г. уебинар

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурителното законодателство през 2022 г.

  Гост лектори: Росен Иванов, Катя Кашъмова и Евгения Попова

  420.00лв.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурителното законодателство през 2022 г. Гост лектори: Росен Иванов, Катя Кашъмова и Евгения Попова

  Заяви участие
 • Обучение на 15 Април 2022 г.

  Всичко най-актуално в осигурителното и трудово законодателство с Катя Кашъмова и Теодора Дичева

  210.00лв.

  Всичко най-актуално в осигурителното и трудово законодателство с Катя Кашъмова и Теодора Дичева

  Заяви участие
 • Обучение на 22 – 23 Февруари 2022 г.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурителното законодателство през 2022 г.

  Гост лектори: Росен Иванов, Катя Кашъмова и Евгения Попова

  420.00лв.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурителното законодателство през 2022 г. Гост лектори: Росен Иванов, Катя Кашъмова и Евгения Попова

  Заяви участие
 • Обучение на 15 – 16 Февруари 2022 г.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурителното законодателство през 2022 г.

  Гост лектори: Росен Иванов, Катя Кашъмова и Евгения Попова

  420.00лв.

  Всичко най- актуално в данъчното и осигурителното законодателство през 2022 г. Гост лектори: Росен Иванов, Катя Кашъмова и Евгения Попова

  Заяви участие
 • Обучение на 5 Октомври 2021 г.

  ДДС режим на дистанционните продажби на стоки. Промени в ЗКПО и ЗСч за 2021 г. Регистрация на т.нар. гише OSS или IOSS. Деклариране на доставките и внасяне на данъка,…

  288.00лв.

  ДДС режим на дистанционните продажби на стоки. Промени в ЗКПО и ЗСч за 2021 г. Регистрация на т.нар. гише OSS или IOSS. Деклариране на доставките и внасяне на данъка, данъчен кредит, водене наелектронни регистри, отразяване на доставките в дневниците.

  Заяви участие
 • Обучение на 2 – 3 Ноември 2021 г.

  Годишно данъчно приключване на 2021 г. Практически акценти в облагането по ЗКПО, ЗДДС и счетоводното законодателство. Гост лектор Росен Иванов – Актуални въпроси по ДОПК и материалното данъчното законодателство.

  504.00лв.

  Годишно данъчно приключване на 2021 г. Практически акценти в облагането по ЗКПО, ЗДДС и счетоводното законодателство. Гост лектор Росен Иванов - Актуални въпроси по ДОПК и материалното данъчното законодателство.

  Заяви участие
 • Обучение на 15 – 16 Декември 2021 г.

  Практически акценти в облагането по ЗКПО, ЗДДС и счетоводното законодателство през 2021 г. Годишно данъчно приключване на 2021 г. Анонс на промени в ЗКПО и ЗДДС за 2022 г….

  420.00лв.

  Практически акценти в облагането по ЗКПО, ЗДДС и счетоводното законодателство през 2021 г. Годишно данъчно приключване на 2021 г. Анонс на промени в ЗКПО и ЗДДС за 2022 г. (ако е приложимо).

  Заяви участие
 • Обучение на 2 – 3 Декември 2021 г.

  Годишно данъчно приключване на 2021 г. Практически акценти в облагането по ЗКПО, ЗДДС и счетоводното законодателство. Гост лектор Евгения Попова – Актуални въпроси, проблеми и казуси при прилагането на…

  420.00лв.

  Годишно данъчно приключване на 2021 г. Практически акценти в облагането по ЗКПО, ЗДДС и счетоводното законодателство. Гост лектор Евгения Попова - Актуални въпроси, проблеми и казуси при прилагането на ЗДДФЛ за 2021 г.

  Заяви участие

  ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА