януари 25, 2022 3:14 pm
Всичко най- актуално в осигурителното и трудово законодателство през 2022 г. с Катя Кашъмова и Теодора Дичева
януари 12, 2022 6:00 pm
Всичко най- актуално в данъчното и осигурителното законодателство през 2022 г.
януари 12, 2022 5:58 pm
Всичко най- актуално в данъчното и осигурителното законодателство през 2022 г.
септември 28, 2021 10:15 am
Практически акценти в облагането по ЗКПО, ЗДДС и счетоводното законодателство през 2021 г. Годишно данъчно приключване на 2021 г. Анонс на пр
септември 28, 2021 10:13 am
Годишно данъчно приключване на 2021 г. Практически акценти в облагането по ЗКПО, ЗДДС и счетоводното законодателство. Гост лектор Евгения

    ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА