$(document).ready(function() { function monthToNumber(monthName) { const months = { 'ян.': 0, 'фев.': 1, 'март': 2, 'апр.': 3, 'май': 4, 'юни': 5, 'юли': 6, 'авг.': 7, 'сеп.': 8, 'окт.': 9, 'ноем.': 10, 'дек.': 11 }; return months[monthName]; } const events = $(".item-event").toArray().sort((a, b) => { const dateA = parseInt($(a).find('.date').text()); const monthA = monthToNumber($(a).find('.month').text().trim()); const dateB = parseInt($(b).find('.date').text()); const monthB = monthToNumber($(b).find('.month').text().trim()); if (monthA !== monthB) { return monthA - monthB; } return dateA - dateB; }); $(".thim-list-event").empty().append(events); });
Back

Тема за семинара 01 – 02.12.2022 г.

Годишно данъчно приключване на 2022 г. Практически акценти в облагането по ЗКПО, счетоводното законодателство, ЗДДС, ЗДДФЛ и осигурително законодателство.  Гост лектори: Евгения Попова, Катя Кашъмова, Росен Иванов.


    ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА