Back

Тема за семинара 01 – 02.12.2022 г.

Годишно данъчно приключване на 2022 г. Практически акценти в облагането по ЗКПО, счетоводното законодателство, ЗДДС, ЗДДФЛ и осигурително законодателство.  Гост лектори: Евгения Попова, Катя Кашъмова, Росен Иванов.


    ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА