Тема за семинара 02 – 03.11.2021 г.

Годишно данъчно приключване на 2021 г. Практически акценти в облагането по ЗКПО, ЗДДС и счетоводното законодателство. Гост лектор Росен Иванов – Актуални въпроси по ДОПК и материалното данъчното законодателство. Административна и съдебна практика.


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

    ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА