Back

Тема за семинара 15 – 16 Февруари 2023 г.

Всичко най- актуално в данъчното и осигурително законодателство през 2023 г. (ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ, Осигуряване, ДОПК).  Гост лектори: Евгения Попова, Катя Кашъмова, Росен Иванов.


Напиши коментар

    ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА