Калина Златанова

Калина Златанова

Лектор

Данъчен консултант и съдружник във ВК Академия ЕООД.

Работила в министерство на финансите като началник отдел „Данъчни нормативни актове“ – звеното отговорно за разработване на промените в данъчните закони. През годините е автор на редица коментари и публикации в специализирани издания, лектор на обучения, съветник в Комисията по бюджет и финанси на Народното събрание, автор на изпитни въпроси и член на изпитната комисия в ИДЕС, преподавател в СУ „Климент Охридски“, Стопански факултет, магистърска програма „Счетоводство и одит“.

Други членове

    ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА