Back

СЕМИНАРИ

Добавете тук текста на заглавието

210.00лв.

Изчерпан

Теми

 • Всичко най-актуално в трудовото законодателство. Отражение на противоепидемичните мерки върху трудовите отношения.
 • Възможностите, които дава Кодексът на труда при разпределение на работното време: непълно и работно време с променливи граници (гъвкаво работно време), ненормиран работен ден (чл. 139а от КТ).
 • Трудово възнаграждение при вътрешно заместване и съпоставянето му със срочен трудов договор за заместване на отсъстващ служител (чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ) и трудов договор за допълнителен труд (чл. 110 от КТ).
 • Време на разположение и дежурство (чл. 139, ал.5 от КТ и Наредба №2 за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя).
 • Възможности за едностранно изменение на мястото и характера на работата от работодателя (чл. 120 от КТ) и обезщетение при правомерен отказ на работника или служителя да изпълнява възложената му работа (219 от КТ).
 • Временно отстраняване от работа на работник или служител, който се явява в състояние, което не му позволява да изпълнява трудовите си задължения (чл. 199 от КТ) и обезщетение при временно отстраняване от работа (чл. 214 от КТ).
 • Задълженията на работодателя, свързани с правата на трудоустроените работници и служители.
 • Важните законови изисквания във връзка със специалната закрила на работниците и служителите при прекратяване на трудовото правоотношение.
 • Нови и стари задължения на работодателите и сроковете за изпълнението им в началото на годината по Кодекса на труда, Закона за хората с увреждания и Закона за здравословните и безопасни условия на труд и административните услуги, предоставяни от Главната инспекция по труда, в помощ на работодателите и работниците.
 • Свободна дискусия и въпроси на участниците.
 • Всичко най-актуално в осигурителното законодателство и промени за 2022 г.
 • Закон за бюджета на ДОО 2022 г., КСО и подзаконови нормативни актове.
 • Закон за бюджета на НЗОК за 2022 г. и ЗЗО.
 • Примери от практиката и техните решения – социалното и здравно осигуряването на различните категории лица; подаване на данни в НАП по Наредба Н-13 от 17.12.2019 г.; попълване и подаване на Декларация 1 и Декларация 6; Наредба № 5 от 29 декември 2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ; попълване и подаване Уведомлението по 62 от КТ и връзката с Декларация обр.1.
 • Командироване на служители в други държави членки. Приложимо осигурително законодателство във връзка с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета координация на системите за социална сигурност, формуляр А1.
 • Националното осигурително законодателство и координацията на системите за социална сигурност. Приложимо осигурително законодателство във връзка с Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския Парламент и на Съвета координация на системите за социална сигурност.
 • Оттеглянето на издадени формуляри А1 във връзка с Регламент (ЕО) № 883/2004.
 • Свободна дискусия и въпроси на участниците.
 • Лектори:

Теодора Дичева – юрист, в периода 2008-2019 г.  директор на дирекция “Правно осигуряване на инспекционната дейност” в ИА ” Главна инспекция по труда”.

Катя Кашъмованачалник отдел “Осигурителна методология” в ЦУ на НАП.


Tехнически изисквания за участие в уебинара:

Уебинарът ще се проведе през платформата Zoom (www.zoom.us). Важно! Необходимо е предварително да инсталирате Zoom на Вашето устройство от https://zoom.us/download .

Достъпът до обучението ще се осъществи чрез активиране на линк, който ще получите на посочения от Вас имейл. С този имейл ще Ви изпратим и допълнителна информация за уебинара.

Всеки участник може да влиза в уебинара само от едно устройство.

Технически изисквания: персонален компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон. Работеща аудио система на устройството (тонколона/и или слушалки). Стабилна интернет връзка. Организаторите не носят отговорност в случай на възникнало затруднение за участие в уебинар, дължащо се на неправилно функциониране на Вашето устройство или интернет връзката Ви.

Организаторите си запазват правото при възникнала необходимост да извършват промени в организацията на мероприятието, за което ще бъдете своевременно уведомени.

За допълнителна информация, моля се свържете с нас:

02/85 85 85 5; +359 884 90 60 00 – Администрация
+359 888 34 05 28 – Калина Златанова

 

VK Academy стартира с пълна сила и ще се радваме да Ви видим за поредна година на нашите обучения.

Характеристики на семинара

Дата
15 Април
Начален час
09:30 ч
Краен час
17:30 ч.
Място на провеждане
онлайн (Zoom)
Лекции
8 учебни часа
Сертификат
да
Цена
210 лв (с ДДС)
Цена за ранно записване

*VK Academy е регистрирано по ЗДДС

  ФОРМА ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА